Version française

Давид Фоенкинос в България

Давид Фоенкинос в България. Снимка: Орлин Огнянов/ Литературен клуб „Перото“

Давид Фоенкинос: Ревността е крехката версия на любовта

Той е един от най-разпознаваемите, обичани и успешни френски творци на новото време. Зад гърба си има над 10 романа, повечето от които са преведени на български. Печелил е десетки литературни награди, сред които и Гонкур на гимназистите 2014. Най-известните му творби са „Шарлот“, „Спомените“ и „Деликатност“.

Познат е и като режисьор (в тандем с брат си Стефан Фоенкинос), както и като джаз музикант. Все факти за неповторимия Давид Фоенкинос, които можете да намерите навсякъде.

Какво обаче ви предлагаме ние: малко след поредното си гостуване у нас по покана на кино-литературния фестивал CineLibri през октомври, харизматичният писател даде специално интервю за читателите на Jasmin.bg, в което сподели, че е голям силно привързан към страната ни и много обича да общува с българските си читатели. И още – какво го вдъхновява, къде обича да пътува и (не пропускайте този отговор) – какво е следващото му предизвикателство

Има ли писател (или защо не – книга), който да е променил живота Ви?

Първият писател, който ми повлия, беше Достоевски. Имах усещането, че физически усещам треска.

Според Вас ревността по-силна ли е от любовта?

Ревността трудно може да бъде контролирана. Тя е крехката версия на любовта.

В друго Ваше интервю разкривате, че основните Ви влияния идват от източните страни. Например, Русия присъства в „Загадката Анри Пик“ и „Спомените“. Имали ли сте възможност да се запознаете с български роман или с българската история?

Голям фен съм на България. Четири пъти съм идвал и винаги е било голямо удоволствие. Обичам да общувам с читателите си в страната.

Давид Фоенкинос в България. Снимка: Орлин Огнянов/ Литературен клуб "Перото"

Давид Фоенкинос в България. Снимка: Орлин Огнянов/ Литературен клуб „Перото“

Смятате ли, че човек трябва да премине през труден период в живота си, който да го направи достатъчно чувствителен, за да работи в сферата на културата? Например, Вие сте претърпели операция на сърцето на 16-годишна възраст и това, споделяте, е променило живота Ви.

Смъртта или човешката слабост ни правят по-чувствителни към красотата. И с това – към изкуството. Не е задължително да преживееш подобно нещо, за да станеш артист. Но от моя гледна точка е свързано.

Ако трябва да изберете една от Вашите книги, която Ви описва най-добре, коя би била тя? Например – за човек, който не е чел нито една Ваша книга и не знае кой сте. Кой е романът, който казва – това е Фоенкинос!

Казвал съм, че „Шарлот“ е най-значимата ми книга. Но ако някой предпочита нещо с чувство за хумор, трябва да прочете „Деликатност“. Или защо не – и двете! И след това препоръчвам и най-новата ми книга, издадена на български – „Загадката Анри Пик“.

Вие не сте просто човек на литературата, но също така и на киното, на музиката и театъра. Коя за Вас е най-интимната форма изкуство?

Най-интимната форма изкуство със сигурност е писането, защото е самотно занимание. А също така е и интроспекция.

Един от автографите-рисунки, които Фоенкинос подари на читателите си в България

Фен ли сте на социалните медии? Ако да – прекарвате ли много време онлайн или предпочитате времето извън мрежата?

За три години бях спрял да използвам Фейсбук, но после се върнах. Обичам да си комуникирам с читателите.

Посещавали сте училище за джаз. Какъв тип емоция Ви носи музиката? Голяма част от живота Ви ли е сега?

Сега тя е по-малко важна за мен, но когато бях на 20 години, си мечтаех да стана музикант, а също така съм бил и преподавател.

Накрая писането за мен се превърна в друг начин да правя музика.

Пътували сте много, за да представяте книгите си. Има ли място, което да Ви е впечатлило толкова, че да Ви накара да се върнете, но за лично посещение?

Много обичам Берлин. Но също така е и вярно, че много пъти съм бил там заради „Шарлот“.

Кое е следващото предизвикателство пред Давид Фоенкинос?

Да се омъжа за българка.

“Загадката Анри Пик” – роман за романа

“Спомените” – историята на (всеки) един живот

David Foenkinos:  La jalousie est la version fragile de l’amour

David Foenkinos en Bulgarie. Photo: Orlin Ognianov / Club littéraire "Peroto"

David Foenkinos en Bulgarie. Photo: Orlin Ognianov / Club littéraire „Peroto“

Il est l’un des artistes français les plus reconnaissables, aimés et réussis des temps modernes. Il a plus de 10 romans, dont la plupart sont traduits en bulgare. Il a remporté des dizaines de prix littéraires, parmi lesquels est le Prix Goncourt des lycéens 2014. Ses œuvres les plus célèbres sont „Charlotte“, “ Les Souvenirs“ et “ La Délicatesse“. Il est également connu en tant que réalisateur (en tandem avec son frère Stephane Foenkinos), ainsi que musicien de jazz. Mais ce sont des faits sur David Foenkinos bien connu par tout le monde.

Que proposons-nous? Peu après avoir visité notre pays comme invité du festival du film littéraire CineLibri en octobre, l’écrivain charismatique a donné une interview spéciale pour les lecteurs de Jasmin.bg. Il a partagé qu’il est un grand fan de notre pays et qu’il aime communiquer avec ses lecteurs bulgares. Et aussi – ce qui lui donne l’inspiration, où il aime voyager et (ne manquez pas ce réponse!) – quel est son prochain défi.

Est-ce qu’il y a un écrivain (ou pourquoi pas un livre) qui a changé votre vie?

Le premier écrivain qui m’a marqué est Dostoievski. J’avais l’impression de ressentir physiquement la fièvre.

D’après vous, est la jalousie plus fortе que l’amour?

La jalousie est difficile à contrôler. Elle est la version fragile de l’amour.

J’ai lu dans un interview avec vous que vos influences principales sont celles des pays de l`Est. Par exemple, la Russie est présente dans “Le Mystère Henri Pick” et “Les Souvenirs”. Est-ce que vous avez eu la chance de faire connaissance avec un roman bulgare ou peut-être avec l’histoire bulgare?

Je suis un grand fan de la Bulgarie. J’y suis venu quatre fois, c’est toujours un immense plaisir. J’aime échanger avec les lecteurs dans ce pays.

Pensez-vous qu’une personne devrait traverser une période difficile afin de devenir suffisamment sensible pour travailler dans le milieu culturel? Par exemple, vous avez subi une opération du cœur a 16 ans et ça vous a fait sensible et a changé votre vie.

L’expérience de la mort, ou de la fragilité humaine, rend plus sensible à la beauté.

Et donc à l’art. Ce n’est pas nécessaire de vivre cela pour être artiste, mais en ce qui me concerne je sais que c’est lié.

Si vous devez choisir l’un de vos livres qui vous décrit le mieux, lequel choisiriez-vous? Par exemple, il y a quelqu’un qui n’a jamais lu aucun des vos livres and ne sait pas qui vous êtes. Qui est le roman qui dit: Foenkinos, c’est lui!

Je dirai que Charlotte est mon livre le plus important. Mais si on veut davantage d’humour, il faut lire La délicatesse. Ou alors, lisez les deux ! Et puis je conseille aussi mon dernier livre paru en Bulgarie : Le mystère Henri Pick.

Vous n’avez pas seulement un homme de littérature mais aussi du cinéma, de la musique, du théâtre. Quelle est la forme de l’art le plus intime pour vous?

La plus intime c’est forcément l’écriture, car c’est solitaire. Et c’est une introspection.

Êtes-vous un fan des médias sociaux? Si oui, passez-vous beaucoup de temps “en ligne” ou vous préférez avoir du temps hors ligne?

J’ai arrêté pendant 3 ans Facebook, mais je m’y suis remis. J’aime bien échanger avec les lecteurs.

Vous avez fréquente une école de jazz. Quel type d’émotion la musique vous apporte? Est-elle une grande partie de votre vie maintenant?

C’est moins important pour moi maintenant, mais quand j’avais 20 ans, je rêvais d’être musicien, et j’ai même été professeur.

Finalement l’écriture a été une autre façon de faire de la musique.

Vous avez voyagé beaucoup pour présenter vos livres. Est-ce qu’Il y avait un endroit qui vous avait impressionné tellement que vous avez choisi pour une visite privée?

J’aime beaucoup Berlin. Mais c’est vrai que j’y suis allé souvent  aussi pour écrire Charlotte.

Quel est le prochain défi de David Foenkinos?

Epouser une femme bulgare.

Les livres de David Foenkinson en Bulgarie

Les livres de David Foenkinson en Bulgarie. Photo: Orlin Ognianov / Club littéraire „Peroto“

Повечето ни читатели намират статията за вдъхновяваща. А ти?
  • удивителна (0%)
  • вдъхновяваща (100%)
  • любопитна (0%)
  • забавна (0%)
  • гореща (0%)
  • щура (0%)
  • необикновена (0%)
  • плашеща (0%)
  • обезпокоителна (0%)
  • дразнеща (0%)

Подарете си вдъхновение

Най-интересните статии от изминалата седмица ви очакват! Всяка Неделя сутрин във Вашата пощенска кутия.

Запишете се за нашият имейл бюлетин тук