Ентропия на думите

Научните изследвания са жизнено важни, но не винаги са понятни за всеки от нас. Затова графичният дизайнер Теодора Симова и известният артист Стефан А. Щерев организират среща между наука и изкуство, като  превръщат ключови теории от света на физиката в поезия с иновативния си проект  „Ентропия на думите“. Aвторите на проекта разказват:

„Ентропията е физична величина, която представлява мярка за безпорядъка на термодинамичните системи.

Теодора Симова

Според физичните закони, ако в една изолирана затворена система протича термодинамичен процес, то ентропията на системата нараства и процесът е необратим.

Необратимостта на ентропията е причината, поради която времето може да върви само в една посока и никога наобратно.

Идеята на проекта е, че ако приемем първоначалния основен текст като затворена система, то думите в него ще се стремят към максимален хаос, в който авторът, чрез външна намеса, може да придаде нов ред и смисъл.

Стефан А. Щерев

Този процес ще бъде необратим, тъй като

няма как да върнем думите в първоначалното им състояние, понеже те са вече заличени или разместени.“

За целта те използват техниката „black out”, която е съвременен начин едновременно за писане и визуализиране на поезия, при който за основа се ползва вече готов текст. По силата на поетичния усет на автора, от него чрез задраскване се елиминират части, за да се осветлят и подчертаят други. Така текстът придобива неочакван, разширяващ границите смисъл.

На сайта на „Ентропия на думите“, както и в Инстаграм и Фейсбук, вече ни очаква blackout поезия, посветена на физични феномени, закони и теории като Големия взрив, уравнението на Шрьодингер, понятието сингулярност.

С проекта си двамата призовават читателите да не се страхуват от текстове, които не разбират или да се отегчават от такива, които вече са чели, а да им придадат нов смисъл в собствена поезия. И ги канят редовно да посещават дигиталните канали на „Ентропия на думите“, където подредено във времето ще се появят нови поетични black out величини.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“.

  • удивителна (0%)
  • вдъхновяваща (0%)
  • любопитна (0%)
  • забавна (0%)
  • гореща (0%)
  • щура (0%)
  • необикновена (0%)
  • плашеща (0%)
  • обезпокоителна (0%)
  • дразнеща (0%)

Подарете си вдъхновение

Най-интересните статии от изминалата седмица ви очакват! Всяка Неделя сутрин във Вашата пощенска кутия.

Запишете се за нашият имейл бюлетин тук