По-добрият живот е търсенето… на по-добър живот.

В българо-немската копродукция A Better Life тримата автори и изпълнители Ива Свещарова, Вили Прагер и Мартин Щиферман, основател на берлинската танцова компания MS Schrittmacher, търсят формулата за възможния по-добър живот и постигането му, насред глобалната мобилност и житейска неизвестност на днешния ден.

A Better Life е създаден след проучване от последната година на миграционни модели на възрастни германски граждани, установили се в България, и млади българи, преместили се да учат и работят в Германия.

Но не е документален театър. A Better Life е артистичен коментар върху вечната мечта за по-добър живот.

Разговорът е на български и английски, със субтитри в настройките.

A Better Life – a video recipe from an exceptional performance.
This is a bilingual talk (English & Bulgarian), captions are available in the video player settings.

The better life is the search… for A Better Life.

In the Bulgarian-German co-production A Better Life, the three choreographers and performers Iva Sveshtarova, Willy Prager and Martin Stiefermann, founder of MS Schrittmacher, ask what a better life can be like, what we would have to do to achieve it and explore the topic of constant mobility and inconstancy.

The performance is a based on the research project LUXUS-WEG where the team explored the migration patterns of German senior citizens living in old-age poverty going to Bulgaria and young Bulgarians coming to work and study in Germany.


Пърформанс на Б brain С store П project и MS Schrittmacher
в копродукция с ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс и ACT Фестивал за свободен театър

Концепция, реализация и изпълнение: Ива Свещарова, Вили Прагер, Мартин Щиферман
Концепция, текст и драматургия: Натали Бауди
Музика: Емилиян Гацов – Елби
Консултант костюми: Нели Митева
Осветление: Ралица Тонева
Мениджър продукция: Хелена Цифлидис
Графичен дизайн: Георги Флоров
Комуникация, България: Ина Дублекова и Кремена Христова (Културна фондация А25)
Комуникация, Германия: Сара Розенау, English Theatre

A performance of Б brain С store П project and MS Schrittmacher coproduced by DNK and ACT Independent Theatre Festival
Concept, Realization and Performance: Iva Sveshtarova, Willy Prager, Martin Stiefermann
Concept, Text and Dramaturgy: Natalie Baudy
Music: Emilian Gatsov – Elbi
Costume Consultant: Neli Mitewa
Lighting Design: Ralitsa Toneva
Production Management: Helena Tsiflidis
Graphic Design: Georgi Florov
PR/Public Relations, Bulgaria: A25 Cultural Foundation
PR/Public Relations, Germany: Sarah Rosenau / English Theatre

Това интервю е част от поредицата „За изкуствата и хората“, посветена на изкуства като литература, театър, кино, танц и мн.др., както и на хората им – техните автори и публики. Осъществява се с подкрепата на Национален фонд „Култура”. 

  • удивителна (0%)
  • вдъхновяваща (0%)
  • любопитна (0%)
  • забавна (0%)
  • гореща (0%)
  • щура (0%)
  • необикновена (0%)
  • плашеща (0%)
  • обезпокоителна (0%)
  • дразнеща (0%)

Подарете си вдъхновение

Най-интересните статии от изминалата седмица ви очакват! Всяка Неделя сутрин във Вашата пощенска кутия.

Запишете се за нашият имейл бюлетин тук