снимка: Мария Стефоси

НЕАПОЛ

По твоите наклонени улици
спускащи се по износени стъпала
пране простряно отгоре
като пряпорци, птички в клетка,
надпреварващи се в тенорни серенади,
жалният вой на „веспи“
трамваи гъмжащи от момчетии
висящи от последния вагон
жени повдигащи риби
за опашката да ги помиришат, черупчести,
които скоро ще се превърнат в alle vongole,
потракващи до калмари и змиорки,
раци дращещи в кофи
такава видях Европа за първи път.

Утринната омара
все още зависнала над пристанището
превръщаща този отрязък от живот
приклещен между море и суша
в млечен лабиринт
а аз вървях по улиците ти
омагьосана, устните ми в
червено на Dior, животът ми пред мен. 

Превод от английски: Здравка Михайлова

image credit: Maria Stefossi

NAPLES

In your slanting streets
that fell down worn steps,
washing strung above
like bunting, caged birds
competing with tenor serenades,
whine of motor-scooters,
trams bristling with boys
hanging off the back,
women lifting fish
by their tails to sniff, clams
soon to be alle vongole
clattering beside squid and eel,
crabs scrabbling in pails,
I first saw Europe.

The morning fog
still hung in the harbor
turning that slice of life
hemmed between sea and land
into a milky maze
and I walked your streets
enchanted, my lips Dior
scarlet, my life ahead.

Още от/ за Гейл Холст-Уорхафт

  • удивителна (0%)
  • вдъхновяваща (0%)
  • любопитна (0%)
  • забавна (0%)
  • гореща (0%)
  • щура (0%)
  • необикновена (0%)
  • плашеща (0%)
  • обезпокоителна (0%)
  • дразнеща (0%)

Подарете си вдъхновение

Най-интересните статии от изминалата седмица ви очакват! Всяка Неделя сутрин във Вашата пощенска кутия.

Запишете се за нашият имейл бюлетин тук