Пърформанс-четенията на ProText 11 – част от Фестивала за нова драматургия New Stages Southeast през юни

Единадесетото издание на платформата ProText на Организация „36 маймуни“ ще се проведе от 09 до 12 май. В последните две години ProText е модул от програмата на Международния фестивал за нова драматургия New Stages Southeast на Гьоте-институт. И тази година ProText ще представи три български пиеси, избрани сред общо 51 театрални текста от българския комитет на международната мрежа за съвременна драматургия и превод – EURODRAM. Селектираните през 2022 г. автори от … Продължете с четенето на Пърформанс-четенията на ProText 11 – част от Фестивала за нова драматургия New Stages Southeast през юни