Философски закуски №7 „Успехът и провалът“: сервираме ги на децата, щом усетим, бомбардировки от послания, че в нещо са се провалили (откъс)

Слаб „2“! Последен по успех в класа! Децата ни са бомбардирани с послания, че в нещо са се провалили. Ако не е училищният успех, то ще е социалният им живот. Или външният вид? Друго? Дори родителят да се опитва да е по-спокоен, цялото общество сякаш нахъсва детето: мисли му, ако се провалиш! Нищо чудно, че … Продължете с четенето на Философски закуски №7 „Успехът и провалът“: сервираме ги на децата, щом усетим, бомбардировки от послания, че в нещо са се провалили (откъс)