„Изкачването“ – разказ от сб. „Потъване в мъртво море“ на Антония Апостолова

Разказите в сборника на Антония Апостолова „Потъване в мъртво море“ са обединени от общата тема за човешките загуби и щети – истински или въображаеми, несъзнавани или подценявани, неизбежни или твърде закъснели. Това са истории за вратите, през които преминаваме и които се затварят след нас, най-голямата от които – на смъртта, но същевременно и за … Продължете с четенето на „Изкачването“ – разказ от сб. „Потъване в мъртво море“ на Антония Апостолова