Мая Бочева и Радостина Николова – две приятелки на детското въображение (видео интервю)

Мая Бочева и Радостина Николова имат собствен, неповторим почерк (и подход към децата), но споделят и много общо – вярват в мечтите и в детето в себе си. И до себе си. Не делят мечтите на малки и големи. Грижат се за тях. Умеят да слушат и да говорят със (а не на) децата. Да … Продължете с четенето на Мая Бочева и Радостина Николова – две приятелки на детското въображение (видео интервю)