Откъс от „Трънски разкази. Балканска сюита“ на Петър Делчев

Какво ви е присецало, момче, вълчи житиета да дирите, вехти истории да ровите?! Едно знам я – дека Господ е плюнал и живот се е хванал, там и мъка се е присадила! На бурен се вие пустата цръна мъка и души човеците, мори ги на корен… Те такъв е животът – ужким ти го водиш … Продължете с четенето на Откъс от „Трънски разкази. Балканска сюита“ на Петър Делчев