Снежина Петрова: Децата сами създават своя мит. Те ми дадоха ключа към Медея (видео интервю)

За древните гърци актьорът бил този, който твори морал. Гръцкото ηθοποιός – актьор е сложна съставна дума, побрала многопластови концепции: старогръцкия глагол ποιώ (творя, създавам)  и натовареното със смисли съществително ήθος. Или прословутият етос, с който означаваме от характера на автора/оратора до фундаменталните ценности, които са специфични за определена личност, общност, народ, култура или движение – морала, нравствеността, обичаите им. … Продължете с четенето на Снежина Петрова: Децата сами създават своя мит. Те ми дадоха ключа към Медея (видео интервю)