Семейният портрет през погледа (и камерата) на Anastasia Chernyavsky

Те са моето злато, което аз превръщам в сребро. Думите се отнасят до трите й дъщери (и черно-белите портрети, които им прави) и принадлежат на Anastasia Chernyavsky. Която всъщност e професионален музикант. И макар да се е учила на фотография от баща си, смята, че неговото търпение, както и чувството за хармония и баланс, усвоени от музиката, й помагат … Continue reading Семейният портрет през погледа (и камерата) на Anastasia Chernyavsky